10 let České asociace organizátorů veřejné dopravy

Čtěte více

Vítejte na stránkách ČAOVD

ČAOVD je zájmové sdružení právnických osob existující od roku 2004. Naše organizace vznikla s cílem koordinovat úsilí vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České republice.

Nová vyhláška MD ČR o provozu na pozemních komunikacích

Nová vyhláška Ministerstva dopravy České republiky o provozu na pozemních komunikacích, která vstoupí v platnost od 1. ledna 2016, je k dispozici zde.

Všechny dokumenty

23. členská schůze v Sokolově, 3.–4. 11. 2015

Ve dnech 3.- 4.11. proběhla pod záštitou společnosti KIDS – KK p.o. 23. členská schůze ČAOVD v Sokolově. Zaměřila se zejména na problematiku železniční dopravy – její organizaci a financování po roce 2019, kdy skončí platnost současného Memoranda o financování regionální železniční dopravy, včetně některých krajských smluv na dopravní obslužnost s dopravcem ČD a.s. Současný stav příprav prezentovalo MD ČR.

Čtěte více

Setkání EMTA ve Vilniusu

Ve dnech 15. a 16. října proběhlo ve Vilniusu mezinárodní setkání EMTA ( European Metropolitan transport Authorities). Zajímavé příspěvky z oblasti veřejné dopravy jsou k dispozici na tomto odkazu.

Čtěte více

Konference VOD 2015

Ve dnech 22. a 23. října 2015 proběhla v Bratislavě mezinárodní konference zaměřená na veřejnou osobní dopravu, VOD 2015. Sborník odprezentovaných přednášek si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Čtěte více Archiv novinek >>

Naše cíle

  • Na celostátní úrovni podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou
  • Dosáhnout jednotné podmínky pro provoz integrovaných dopravních systémů v ČR
  • Podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě
  • Sdílet informace v oblasti organizace veřejné dopravy na území ČR zejména formou IDS
  • Sjednocovat stanoviska k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy a připomínkování legislativy

Členové

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy, (c) 2015

SEO