Kontakty


Sídlo sdružení

Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel: +420 596 127 617
fax: +420 596 116 331
email: info@caovd.cz
www: www.caovd.cz


Další pracoviště sdružení

Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel. +420 234 704 570
Nové sady 30, 602 00 Brno, tel. +420 543 426 651
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc, tel. +420 587 336 655


Daňové a ekonomické údaje

IČ: 71238671
DIČ: CZ71238671
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č. ú. 1065005886/5500
Sdružení bylo zaregistrováno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 15. 9. 2004 pod č. j. VV/8966/04-R-07/04.


Statutární zástupci sdružení

Funkce Jméno E-mail Telefon
Předseda sdružení Ing. Aleš Stejskal ales.stejskal@kodis.cz +420 596 116 308
Výkonný ředitel Ing. Jiří Prokel prokel@ropid.mepnet.cz +420 234 704 574
Místopředseda pro dopravu a tarif Ing. Jiří Horský jhorsky@kordis-jmk.cz +420 543 426 651
Místopředseda pro legislativu a ekonomiku Mgr. Jaroslav Tomík reditel@kidsok.cz +420 587 336 655
Místopředseda pro odbavovací a informační systémy a standardizaci Ing. et Ing. Petr Tomčík tomcik.petr@ropid.cz +420 224 234 737


Kontakty na představitele řádných členů sdružení

Organizace Kontaktní osoba E-mail Telefon
BID, a.s. Ing. Rastislav Cenký cenkyk@bid.sk +421 248 291 679
JIKORD s.r.o. doc.Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA borovka@jikord.cz +420 737 281 978
KIDS - KK p.o. PhDr. Ing. Zdeněk Kusý zdenek.kusy@kvary.cz +420 353 502 660
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o. Mgr. Jaroslav Tomík reditel@kidsok.cz +420 587 336 655
Koordinátor ODIS s.r.o. Ing. Aleš Stejskal ales.stejskal@kodis.cz +420 596 116 308
KORDIS JMK, a.s. Ing. Jiří Horský jhorsky@kordis-jmk.cz +420 543 426 651
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Ing. Věra Fuksová jednatel.koved@centrum.cz +420 577 052 125
KORID LK, spol. s r.o. Ing. Jiří Hruboň jiri.hrubon@korid.cz +420 603 155 885
POVED s.r.o. Ing. Zdeňka Kmochová kmochova@poved.cz +420 378 035 460
ROPID p.o. Ing. Jiří Prokel prokel@ropid.mepnet.cz +420 234 704 574

Členové

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy, (c) 2015